[       Stageplek
[       Student marketing of
[       Communicatie.
[       4 dagen per week
[       ca. 2 maanden

[       Vermarkten van een nieuw
[       product en het maken
[       van een SWOT analyse

 

[       Stageplek
[       Student vormgeving of
[       ambacht
[       4 dagen per week
[       ca. 2 maanden.

[       meewerken aan ontwerp
[       en uitvoering van nieuwe
[       producten